Zabíjačka, 24.dubna 2021
Panorama
Příjezd
Příjezd
Na místě
Na místě
Napaření
Napaření
Napaření
Napaření
Odstranění štětin
Odstranění štětin
Odstranění štětin
Odstranění štětin
Brutar
Brutar
Příprava
Příprava
Dočištění
Dočištění
Zavěšní
Zavěšní
Dočištění
Dočištění
Dočištění
Dočištění
Základ
Základ
Dočištění
Dočištění
Řezání
Řezání
Chytrost
Chytrost
Uši
Uši
Chytrost
Chytrost
Řezání
Řezání
Úklid
Úklid
Kopýtko
Kopýtko
Cibule
Cibule
Ovar
Ovar
Radilové
Radilové
Chytrost
Chytrost
Zpracování
Zpracování
Chuťovky
Chuťovky
U stroje
U stroje
Úklid
Úklid
Polívka
Polívka
Návštěva
Návštěva
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Tlačenka
Večerní chytrost
Večerní chytrost
Před mumláním
Před mumláním
Překvapení
Překvapení
Únava
Únava
Po mumláním
Po mumláním
Spánek
Spánek
Brutar
Brutar

Přehled roku


© Copyright VC4 2021